Espoon tuomiokirkkoseurakunnan nuoret

RKS 2017

 

 

SUURI IHME –RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2017

Piispainkokous hyväksyi uuden rippikoulusuunnitelman kokouksessaan 5.4.2017. Uusi suunni-telma “Suuri Ihme –Rippikoulusuunnitelma 2017” astuu voimaan 1.5.2017 ja siirtymäaikaa sen käyttöönottoon on 1.10.2018 asti.

Rippikoulu-uudistus koskettaa suurta määrää työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Vuosittain rippikoulussa työskentelee noin 3500-4000 työntekijää. Henkilöstön kouluttaminen ja kouluttautuminen uuteen suunnitelmaan on mittava haaste. Se on paikallisseurakuntien ja kristillisten järjestöjen prosessi, jolle hiippakunnat ja kirkkohallitus antavat tarvittavan tuen. Hiippakuntien koulutuksellinen tuki seurakunnille ja järjestöille organisoidaan eri hiippakunnissa eri tavoin. Jokaisen seurakunnan ja rippikoulua pitävän kristillisen järjestön tulee huolehtia siitä, että työntekijät saavat riittävän perehdytyksen ja koulutuksen uuteen rippikoulusuunnitelmaan vuosien 2017 ja 2018 aikana. Avainasemassa ovat seurakuntien ja kristillisten järjestöjen rippikouluvastaavat.

Suuri Ihme –Rippikoulusuunnitelma 2017 vie rippikoulua yhä nuorilähtöisempään suuntaan. Rippikoulun tavoitteiden, rakenteiden, suunnittelun ja toteutuksen tulee palvella nuorten oppimista ja heidän kasvuaan kristittyinä. Nuorten kuulluksi tulemista, osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa vahvistetaan tietoisesti. Myös ehtoolliskasvatus nähdään yhä tärkeämpänä: suositeltavaa on, että nuoret käyvät ehtoollisella useita kertoja rippikoulunsa aikana.

Suomalaisella rippikoululla menee tällä hetkellä hyvin. Vuoden 2016 tilastot osoittavat, että rippikoulu-prosentti nousi edellisvuodesta yli 2 %. Tämä on hieno saavutus, josta iso kiitos kuuluu kaikille rippi-koulun parissa työskenteleville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Voimme olla ylpeitä suomalaisesta rippikoulusta!


Suuri ihme Rippikoulusuunnitelma 2017