Espoon tuomiokirkkoseurakunnan nuoret

Kerhohartaudet

Tässä on syksyn kerhohartaudet!

Kerhohartaudet syksy 2019

Tässä vinkkejä hartauden pitoon.

  1. Näytä, että pidät hartautta tärkeänä osana kerhoa.

  2. Lue hartausteksti jo etukäteen. Voit lukea tekstin suoraan tai selittää sen omin sanoin ja ker-toa myös omia ajatuksiasi. Vältä silloin kuitenkin liian raskaita aiheita ja pidä huolta, ettei har-taudesta tule liian pitkä.

  3. Erota hartaushetki muusta toiminnasta aina samalla tavalla. Myös lyhyt kerhorukous voi olla aina sama.

  4. Pidä hartaus lyhyenä.

  5. Ota kerholaiset mukaan hartauden toteuttamiseen, esimerkiksi kynttilän sytyttämisen ja sammuttamisen osalta, miksei tilan järjestelynkin.

  6. Voit käyttää ja näyttää havaintomateriaalia.

  7. Keskittyminen ei tarkoita välttämättä hiljaisuutta, mutta hiljaisuus ja tunnelma ovat tärkeitä elementtejä, joilla omaan mieleen voi tehdä tilaa hartaudelle. Oikeanlaisen tunnelman luomi-nen on joskus hartauden tärkein asia: Tunnelma puhuttelee usein sanoja enemmän.

  8. On hyvä muistaa, että hartaus voi olla kerholaiselle vieras tilanne. Käyttäytymisessä saattavat näkyä myös lapsen ympäristöstä heijastuvat negatiiviset asenteet Jumalasta puhumista kohtaan.

  9. Hartaudessa kannattaa kuitenkin käyttää ja näyttää myös jotakin erityistä hartauteen siirtymisen merkkiä, esimerkiksi kerhoalttarin nostamista esiin tai asettumista lattialle piiriin istu-maan lähelle toinen toisiaan. Jos hartaus tapahtuu eri tilassa kuin kerhon muu toiminta, ryhmälle voi opettaa, että hartaustilan ovi avataan vasta kun ryhmä on hiljentynyt oven ulkopuolella. Hiljentymiseen ja hartauteen liittyvät merkit on hyvä opettaa ryhmälle heti kerhovuoden alussa.